ZORGTOESLAG AANVRAGEN OF AANPASSEN

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor mensen met Nederlandse zorgverzekering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen
Nodig: Inkomen, DigiD
Benodigde tijd: 2 uur werk
Complexiteit indicatie: 2 van 5
Zorgtoeslag
De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor mensen met Nederlandse zorgverzekering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Of je in aanmerking komt voor een toeslag kun je het best berekenen op de site van de belastingdienst.
Kom ik in aanmerking?
De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. Hieronder vind je de inkomensdrempels. Als je over deze drempels heen gaat, dan heb je geen recht meer op zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt geleidelijk afgebouwd naarmate je meer inkomen hebt.
Zonder partner
Om zorgtoeslag te ontvangen voor het jaar 2016 mag je als alleenstaande niet meer dan € 27.012 belastbaar inkomen hebben. Je vermogen mag niet meer bedragen dan 106.941. De maximale toeslag van € 83 per maand ontvang je tot een inkomen van € 19.758.
Met partner
Om zorgtoeslag te ontvangen voor het jaar 2016 mag je als stel niet meer dan € 33.764 belastbaar inkomen hebben. Je gezamenlijk vermogen mag niet meer bedragen dan 131.378. De maximale gezamenlijke toeslag van € 158 per maand ontvang je tot een gezamenlijk inkomen van € 19.758.
Wijzigingen
Wijzigt je situatie, bijvoorbeeld je inkomen geef dit dan tijdig door aan de belastingdienst om te voorkomen dat je niet de toeslag krijgt waar je recht op hebt of later moet terugbetalen.
Deel deze tip!