KINDEROPVANG TOESLAG REGELEN

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.
Nodig: Inkomen, DigiD, facturen / offerte kinderopvang
Benodigde tijd: 2 uur werk
Complexiteit indicatie: 2 van 5
Zorgtoeslag
De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor mensen met Nederlandse zorgverzekering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Of je in aanmerking komt voor een toeslag kun je het best berekenen op de site van de belastingdienst 
Voorwaarden
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als je en je eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je en je toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
  • Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is je eigen bijdrage.
  • Je en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Je kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Je kind staat ingeschreven op je woonadres.
  • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
Aanvragen
Of je in aanmerking komt voor een toeslag kun je het best berekenen op de site van de belastingdienst. Wijzigt je kinderopvang (meer kinderen die gaan, aantal uren opvang wijzigt) of je inkomen wijzigt geef dit dan tijdig door aan de belastingdienst om te voorkomen dat je niet de toeslag krijgt waar je recht op hebt of later moet terugbetalen.
Deel deze tip!