AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Niet het meest leuk, wel verplicht!
Nodig: Zie de checklijst hieronder
Benodigde tijd: 4 uur werk
Complexiteit indicatie: 3 van 5
Aangifte
Tijd voor je jaarlijkse aangifte, niet het leukste werk maar wel verplicht. Doe je aangifte online dan zijn veel zaken al vooraf voor je ingevuld door de belastingdienst. Controleer dit wel altijd. Nieuw bij de aangifte dit jaar is de aangiftechecklist.
Checklijst
Goede voorbereiding is het halve werk. Als je alles bij de hand hebt, loopt je zó door uw aangifte heen. Wat heb je nodig?
Persoonlijke gegevens
 • je burgerservicenummer (BSN) en die van uwje partner en kinderen
 • je rekeningnummer
 • je DigiD
Doe je samen met je fiscale partner aangifte? Houd dan allebei je eigen DigiD bij de hand.
Inkomsten
 • jaaropgave van het afgelopen jaar
 • En als u die niet hebt: salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie
Bankrekeningen
 • het jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2016 van uw spaarrekening
 • het jaaroverzicht 2016 van uw beleggingen
Wonen
 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015
 • Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die je vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
Aftrekposten
Je hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
 • giften
 • zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen
 • De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als je geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
Overig
 • een overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • betaalde kinderalimentatie
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens
Alleen als je deze hebt gehad:
 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2016
Alles over de aangifte inkomstenbelasting vind je op de site van de Belastingdienst
Online aangifte
Om online aangifte te doen, ga na Online aangifte
De meeste gegevens zijn al voor je ingevuld.
Het enige wat je moet doen, is deze gegevens vergelijken met de gegevens op je eigen papieren, zoals je jaaropgaaf of WOZ-beschikking. Als er iets ontbreekt of niet klopt, kun je dat aanvullen of verbeteren. Het komt namelijk wel eens voor dat de belastingdienst niet al je gegevens heeft.
Twijfel je welke gegevens de juiste zijn?
Vul dan je eigen gegevens in. Staat er bijvoorbeeld een ander loon dan op de jaaropgaaf van je werkgever? Dan vul je het loon in dat staat op de jaaropgaaf.
Wilt je tussendoor even stoppen?
Klik op 'Opslaan en afsluiten' en daarna op 'Ok'. Alles wordt bewaard, en je kunt weer verder wanneer je dat wilt. Als je 15 minuten niets doet, logt Mijn Belastingdienst automatisch uit. Geen zorgen: alle gegevens worden eerst opgeslagen.
Ondertekenen
Als de aangifte helemaal is ingevuld, kom je uit bij 'Naar ondertekenen'. Daar heb je jouw DigiD weer voor nodig.
Deel deze tip!